Dětský kickbox

Trénink dětí je naše priorita a máme v ní bohaté zkušenosti. Dětský kickbox máme rozdělen na dvě skupiny. Na děti do 10 let, kde je naším hlavním cílem probudit v dětech lásku ke sportu, základní motoriku a všestrannost. Tréninky probíhají především formou hry proložené základními technikami pod vedením zkušených trenérů, nemusíte se tak bát žádných tvrdých úderů. 
S dětmi nad 10 let začínáme podrobněji probírat techniky kickboxu a základní taktiku boje, rozvíjíme smysl pro discilpínu, fair play, samostatnost a cílevědomost. Jejich tréninky probíhají v plné sportovní ochranné výbavě.
 
Rozvrh tréninků: úterý od 16:00 – 17:00 (děti do 10let), od 16:00 – 17:30 (děti od 10let), čtvrtek od 16:00 – 17:00 (děti do 10let), 
od 16:00 – 17:30 (děti od 10let)